Знаменитые выпускники



Чарапкоўскі Казімір Браніслававіч

выпускнік  1968 года

Начальнік аддзела Мінаблвыканкама па  ахове сакрэтаў і арганізацыі мабілізацыйнай работы

                (З успамінаў аднакласніцы  Жыла Марыі Іванаўны)

 

Калі я думаю пра свае школьныя гады, то ў першую чаргу  ўспамінаю сваіх сяброў-аднакласнікаў. Міколу Зубра, з якім мы сядзелі за адной партай, нашых модніц Лену Кунцэвіч і Зою Каравай; Шылу Дзмітрыя і Шылу Гену, якія жылі ў вёсцы Шылы і здымалі кватэру ў Акалове; старанную Валю Пугач, і, вядома ж, хлопцаў, якія падабаліся ўсім дзяўчатам з класа: Буркоўскага Валеру і Чарапкоўскага Казіміра. Казімір запомніўся мне сваёй элегантнасцю, ён быў такі высокі, сімпатычны, але вельмі сціплы, добры і дружалюбны хлопец. Ён заўсёды добра адказваў на ўроках, мы яго ўсе паважалі. Казік заўсёды ўдзельнічаў у спартыўных мерапрыемствах, адклікаўся на просьбы дзяўчат, я ніколі не бачыла яго злосным. Мы, аднакласнікі, вельмі рады, што ён займае высокую пасаду і ганарымся, што вучыліся з ім разам.

    Наш клас быў нейкай дружнай сямейкай, якой было цікава рыхтаваць канцэрты і хадзіць з імі ў розныя вёскі, выпускаць кожную суботу сценгазеты з карыкатурамі, праводзіць конкурсы строю і песні разам з Задор’еўскай школай. Весела было працаваць на бульбе, хоць нам і не плацілі  за гэта ніякіх грошай, затое кожны дзень у школе нам давалі бясплатны чай.

   Да вучобы мы адносіліся адказна, але шпаргалкі, на ўсякі выпадак, былі  ў нас  заўсёды з сабой. А на экзаменах мы пакідалі   іх у парце, каб і іншыя маглі іх выкарыстаць. Школьнай формы ў наш час не было, модна было насіць  кароткія сукенкі, а многія хлопцы  часта красаваліся на лінейцы, таму што не хацелі стрыгчы свае доўгія валасы.

Як цудоўную казку ўпамінаю свой выпускны вечар. Для нас заказалі сапраўдны духавы аркестр з ваеннай часці. Гэта было так незвычайна, што мы ніяк не маглі рашыцца пайсці танцаваць, проста хлопцы былі не вельмі рашучыя.

Гэта было так даўно, і так нядаўна…


 

Геннадий Васильевич Германович

выпускник 1979 года

        Родился в 1961 г. в де­ревне Замошье Логойского района Минской области.В 1984 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Пла­нирование сельского хозяйства», в 1991 г. — аспирантуру НИЭИ Госэкономплана Республики Беларусь. Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента. С 1984 г. работал главным экономистом в колхозе «Победа» Логойского района Минской области, затем в колхозе им. С. Орджоникидзе Логойского района Минской области.После окончания аспирантуры занимал должности старшего научного сотрудника, научного сотрудника, заведующего сектором в НИЭИ Госэкономплана БССР.В 1993 г. был назначен начальником отдела валютно-кредитных операций Главного управления внешнеэкономических и меж­региональных связей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в 1994 г. — главным экономистом валютно-экономического отдела Управления внешнеэкономической деятельностью Белорус­ского акционерного коммерческого агропромышленного банка «Белагропромбанк», в 1995 г. — начальником отдела экспертизы проектов и инженерного контроля Управления экспертизы проектов и бюджетного финансирования, а в 1997 г. — директором учебно-курсового центра Управления правовой и кадровой работы этого банка. В 1999 г. был приглашен в ЗАО «Минскпаркет», где занимал должности заместителя директора по экономическим вопросам, затем заместителя ди­ректора по экономике и финансам. В 2000 г. возглавил ОДО «Аграрный кон­сультационный центр "Современное аграрное производство"», в 2001 г. — ОДО «Белтрансластра». В декабре 2001 г. перешел на работу в Министер­ство экономики Республики Беларусь консультантом Управления санации и экспертиз Департамента по санации и банкротству. В 2002 г. был назначен заведующим отделом предпринимательства, корпоративных структур и ан­тимонопольного регулирования НИЭИ Министерства экономики Рес­публики Беларусь, затем заместителем директора по научной работе этого института. В 2004 г. по назначению Высшего Хозяйственного Суда Респуб­лики Беларусь являлся временным управляющим ОАО «Минский марга­риновый завод». С 2005 г. — директор учреждения «Научно-исследовательский институт Белкоопсоюза».

 


 

 

Виктор Владимирович Антоненко

выпускник 1958 года

 

         Родился в Белоруссии, в небольшой деревне Метличицы Логойского района Минской области.

        Первые годы своей жизни провел в лесной землянке среди беженцев на оккупированной немцами территории. Во время войны безвестно сгинул, арестованный немцами, дедушка Виктора. Погиб отец, воевавший в партизанском отряде.

        Несмотря на тяготы послевоенной жизни, автор успешно окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства, стал кандидатом экономических наук.

       Трудовую деятельность начал в Минске: работал на хозяйственной, комсомольской и партийной работе.  В 1975 году был приглашён на работу в ЦК КПСС. Далее работал в Совете Министров СССР, верхней палате Парламента России.

В своей книге Виктор Антоненко рассказывает о своем впечатляющем жизненном пути: от деревенского мальчика до начальника отдела по организационному обеспечению работы Совета Федерации РФ. Он воспоминает не только яркие события своей жизни, но тепло и поддержку друзей-товарищей, мудрых наставников, всех тех, с кем на долгом жизненном пути свела его судьба.

30.12.2021 14:06 - 30.12.2021 14:07

30.12.2021 14:04 - 30.12.2021 14:05